Week tegen de Eenzaamheid – Amsterdam-West

Dit jaar is er weer de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 27 september t/m 6 oktober 2018.
Ook in Amsterdam West willen we in deze Week extra aandacht aan geven aan dit probleem.
Wil jij een activiteit of initiatief ondernemen om dit probleem aan te pakken? Dan kunnen de buurtwerkers van de ABC Alliantie met jou meedenken over de uitvoering daarvan. Er is budget beschikbaar en we helpen je met een plan van aanpak.
De deadline voor het indienen van je plan is 4 augustus 2018.
Heb je een idee, wil je een plan indienen of wil je eerst meer weten? Kom dan langs in buurtcentrum Horizon of bij Huis van de wijk de Koperen Knoop of stuur een mail aan m.triesscheijn@abc-west.nl

Achtergrond
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in het leven met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf of bij een ander. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.
In de Week tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit probleem en worden honderden activiteiten georganiseerd om eenzaamheid te voorkomen en verminderen.
Voor meer algemene informatie over de Week tegen Eenzaamheid kijk op https://www.samentegeneenzaamheid.nl/