bewonersinitiatief
bewonersinitiatief tekenles
spelregels bewonersinitiatief
headerfoto contact

Het budget voor bewonersinitiatieven wordt door de buurt en aan de buurt besteed. Ben jij een bewoner en/of ondernemer van de wijken De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West of Westerpark en wil je een bewonersinitiatief indienen? Houd dan rekening met de volgende punten:

Aanvragen worden ingediend door

 • bewoners uit de buurten van De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark.
 • organisaties namens bewoners van bovengenoemde buurten.
 • kleine ondernemers gevestigd in bovengenoemde buurten, mede namens bewoners.

De aanvragers:

 • geven aan welke meerwaarde het initiatief heeft voor de buurt en haar bewoners;
 • kunnen in de begroting van het initiatief geen arbeidsloon voor zichzelf opnemen;
 • vullen voor iedere activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd een apart formulier in;
 • dienen pas een nieuwe subsidieaanvraag in nadat een eerder verleende subsidie is verantwoord en afgerekend.

De bewonersinitiatieven:

 • zijn niet louter gericht op vermaak;
 • hebben geen commerciële doelstelling;
 • zijn gericht op bewoners uit de buurt;
 • komen de bewoners uit de buurt ten goede;
 • zijn niet van levensbeschouwelijke of politieke aard.

De bewonersinitiatieven hebben betrekking op één of meer van de volgende punten:

 • Het bevorderen van duurzame onderlinge contacten en netwerken in de buurt.
 • Het bevorderen van de leefbaarheid; schoon, veilig en prettig samenleven.
 • Het stimuleren van de werkgelegenheid in de buurt.
  De thema’s: wonen / educatie / talentontwikkeling / empowerment / gezondheid.

De bewoners / aanvragers blijven eigenaar van het idee, maar de uitvoering kan op diverse manieren plaatsvinden:

 • Bewoners verzorgen zelf de uitvoering.
 • Bewoners kunnen professionals inschakelen voor de feitelijke uitvoering van het initiatief.
 • Bewoners en professionals doen de uitvoering in partnerschap.

Alle bewonersinitiatieven worden getoetst aan bovenstaande criteria door een bewonersplatform of inspiratieteam bewonersinitiatieven en participatiemedewerkers 
van ABC.

Verantwoording

De aanvrager dient binnen vier weken na uitvoering van de activiteit een eindverslag aan 
te leveren. Het bestaat uit:

 • een beschrijving van de activiteit(en) met foto’s en /of openbare publicaties;
 • een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven, voorzien van originele
aankoopbonnen en/of facturen. (Let op: geen geschreven bonnen, maar originele 
kassabonnen).
 • Als een beroepssporter of artiest heeft opgetreden tijdens uw activiteit en deze meer dan 
€ 163,– hiervoor heeft ontvangen, dient u tevens een VAR verklaring mee te sturen (zie
 www.belastingdienst.nl).

Contact

headerfoto contact

Mocht je, om welke reden dan ook, er niet in slagen jouw geplande activiteit uit te voeren 
of wil je hulp en advies bij het invullen van het formulier, neem dan contact op met 
de participatiemedewerker van ABC Alliantie van uw buurt.

de Baarsjes: Chantal Rietberg / Tamara Janmaat
Bos & Lommer: Jorrit Boomgaardt/Jessica Melachris
Oud-West: Aynur Celik
Westerpark: Peter Wijngaart

BEWONERSINITIATIEVEN

Woon je in stadsdeel West en heb je een buurtidee of wil je een activiteit organiseren? Dan kunnen wij je op weg helpen en ondersteunen. Onder andere bij het indienen van de aanvraag en bij het beheren van de financiën. Er is veel mogelijk, als het maar van betekenis is voor de buurtbewoners of de buurt. De aanvraag start met het invullen van een aanvraagformulier.

> Klik hier voor meer informatie

VRIJWILLIGE INZET

Je kunt als vrijwilliger het verschil maken en veel betekenen. De vrijwillige inzet is belangrijk voor de totstandkoming van activiteiten, het omkijken naar kwetsbare buurtbewoners, het openstellen van accommodaties en het uit kunnen voeren van buurtinitiatieven. En als vrijwilliger heb je zelf ook een leuke tijd, doe je ervaring op en ontmoet je collega vrijwilligers. Vanzelfsprekend kun je op ons rekenen om je op weg te helpen en om je te ondersteunen.

> Klik hier voor meer informatie

MANTELZORG

Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Je bent mantelzorger als je langdurig onbetaald zorg verleent aan een naaste die een beperking heeft of langdurig lichamelijk of psychisch ziek is. Als mantelzorger help je op vele manieren; praktisch, sociaal en emotioneel. Dat kan zwaar en belastend zijn. Dan kan advies en ondersteuning vanuit ABC Alliantie helpen en verlichting geven. Naast individuele ondersteuning worden er activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd.

> Klik hier voor meer informatie

  Meld je aan voor de nieuwsbrief. Mis niets!
MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Alles weten over de activiteiten uit jouw buurt? Meld je dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van ABC Alliantie Welzijn en mis niets!

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met je gegevens om en delen wij deze niet.
×