• Partners

  drie vrouwen samen in gesprek
 • Partners

  Groep abc leden aan het werk
 • Partners

  Senioren op een uitstapje
 • Partners

  groep mensen van abc alliantie aan een tafel

Partners

We maken gebruik van elkaars kennis, menskracht en middelen, zodat het ter beschikking gestelde geld optimaal kan worden benut.

Samenwerken voor het beste resultaat is een belangrijk onderdeel van onze inzet. Resultaten boeken en de beste oplossingen vinden kun je niet alleen, daar heb je anderen bij nodig. De huidige tijdgeest, waarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers voorop staan, vraagt om creatieve oplossingen op raakvlakken van welzijn, zorg, hulpverlening en onderwijs. Tevens is daarbij het effectief inzetten van elkaars kennis, menskracht, middelen en ruimtes gewenst, zodat het ter beschikking gestelde geld optimaal kan worden benut.

Gelukkig zijn veel samenwerkingspartners bereid om over de muren van de eigen discipline heen te kijken en de poorten voor samenwerking te openen. Zo is het ons gelukt om met allerlei partners ons aanbod beter af te stemmen en de best mogelijke service te bieden voor de bewoners in West.

Het voert te ver om alle organisaties en instellingen waarmee is samengewerkt op te noemen. Het zou een te lange lijst worden. We volstaan met het noemen van de sectoren waarmee is samengewerkt.

 • Wijk- en Buurtverenigingen
 • Sportverenigingen
 • Middenstanders en bedrijven
 • Gemeente en de stadsdelen
 • Dienst Werk Participatie en Inkomen Amsterdam
 • Zorgorganisaties en –instellingen
 • Woningcorporaties
 • Wijk- en buurtzorg
 • Welzijnsorganisaties
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Onderwijs
 • Bibliotheken
 • Huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Politie
 • Reclassering Nederland
 • Belangenorganisaties

OVER ONS & ONZE VISIE

We zijn een flexibele projectorganisatie gericht op het versterken van het sociale weefsel in Stadsdeel West, waardoor we buurten socialer en vitaler maken. Dit realiseren we doordat we werken met de capaciteiten en talenten in de wijk. Iedereen kan meedoen en uitval en uitsluiting worden zoveel mogelijk voorkomen. ABC Alliantie Welzijn verbindt zichtbaar.

ONZE LOCATIES

Klik voor een overzicht van onze locaties, onze contactgegevens of een reactieformulier op de button hieronder.

BEWONERSINITIATIEVEN

Woon je in West, heb je een idee voor de buurt of wil je een activiteit organiseren? Dan kunnen wij je op weg helpen. Bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag en bij het beheren van het geld. Informeer gerust naar de mogelijkheden of start direct met het invullen van een aanvraagformulier.

> Klik hier voor meer informatie

VRIJWILLIGE INZET

Je kunt als vrijwilliger het verschil maken en veel betekenen. Je bent belangrijk voor activiteiten, accommodaties, evenementen en het ondersteunen van kwetsbare buurtbewoners. Of je helpt met een idee voor buurt. Daarnaast heb je als vrijwilliger zelf ook een leuke tijd, leg je contact en doe je ervaring op.

> Klik hier voor meer informatie

MANTELZORG

Je bent mantelzorger als je langdurig onbetaald zorg verleent aan iemand met een beperking of die langdurig ziek is. Je helpt praktisch, sociaal en emotioneel. Dat geeft veel voldoening, maar kan ook zwaar en belastend zijn. Wij kunnen je ondersteunen met advies, begeleiding en mantelzorgactiviteiten.

> Ga naar informatie over mantelzorg

  Meld je aan voor de nieuwsbrief. Mis niets!
MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Alles weten over de activiteiten uit jouw buurt? Meld je dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van ABC Alliantie Welzijn en mis niets!

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met je gegevens om en delen wij deze niet.
×