• Over ons

  drie vrouwen op de talentenbeurs van Abc alliantie
 • Over ons

 • Over ons

  huizen in amsterdam west
 • Over ons

Over ons

ABC Alliantie Welzijn is er voor de buurt en de buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet, ondersteunen buurt- en bewonersinitiatieven en stimuleren de aanwezige Amsterdamse krachten. Samen met buurtgenoten, stadsdeel West en met partners op het gebied van welzijn verbinden we kennis en kracht. Zo dragen we bij aan een sterker sociaal weefsel in West.

Altijd in de buurt om zichtbaar te verbinden

We zijn een flexibele projectorganisatie gericht op het versterken van het sociale weefsel in Stadsdeel West, waardoor we buurten socialer en vitaler maken. Dit realiseren we doordat we werken met de capaciteiten en talenten in de wijk. Iedereen kan meedoen en uitval en uitsluiting worden zoveel mogelijk voorkomen. ABC Alliantie Welzijn verbindt zichtbaar. Dichtbij, in de buurt, voor de buurt, met de buurt.

Wij zijn een specialist in het ontwikkelen en toepassen van sociale interventies op het gebied van:

 • ondersteunen van bewonersinitiatieven;
 • matchen van bewoners;
 • vrijwillige inzet;
 • zelfbeheer van locaties.

Vanuit onze worteling in buurten geven we bewoners, overheid, bedrijven en andere partners advies en maken hun en onze inzet effectiever. De buurt is eigenaar van de zichtbare en duurzame verbindingen die wij helpen om tot stand en tot bloei te komen.

Buurt & Bewoner

Buurtontwikkeling is er voor de buurt en de bewoner. De essentie van buurtontwikkeling is het versterken van het sociale weefsel in de buurt. Dit doen we door burger- en buurtkracht in het sociale domein te stimuleren en te faciliteren, onder andere door het ter beschikking stellen van onze locaties en de kennis van onze medewerkers. Wij faciliteren vrijwillige inzet. Onze medewerkers fungeren als aanjager, verbindingsofficier of ondersteuner. Buurtbewoners zelf zijn de trekkers en de eigenaren van bijvoorbeeld buurt- en bewonersinitiatieven.

Onderdeel van Combiwel

ABC Alliantie welzijn maakt deel uit van Combiwel. Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schuldhulpverlening, maatschappelijke dienstverlening en sociaal maatschappelijk werk. www.combiwel.nl