• Over ons

  drie vrouwen op de talentenbeurs van Abc alliantie
 • Over ons

 • Over ons

  huizen in amsterdam west
 • Over ons

Over ons

ABC Alliantie is er voor de buurt en de buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet, ondersteunen buurt- en bewonersinitiatieven en geven hulp en advies voor het verbeteren van persoonlijk welzijn. Samen met buurtgenoten, Stadsdeel West en met partners op het gebied van zorg en welzijn verbinden we kennis en kracht. Zo dragen we bij aan een sterker sociaal weefsel in West.

Zichtbaar verbinden

We zijn een flexibele projectorganisatie gericht op het versterken van het sociale weefsel in Stadsdeel West, waardoor we buurten socialer en vitaler maken. Dit realiseren we doordat we werken met de capaciteiten en talenten in de wijk. Iedereen kan meedoen en uitval en uitsluiting worden zoveel mogelijk voorkomen. ABC Alliantie Welzijn verbindt zichtbaar.

Wij zijn een specialist in het ontwikkelen en toepassen van sociale interventies op het gebied van:

 • ondersteunen van bewonersinitiatieven;
 • matchen van bewoners;
 • vrijwillige inzet;
 • zelfbeheer van locaties.

Vanuit onze worteling in buurten geven we bewoners, overheid, bedrijven en andere partners advies en maken hun en onze inzet effectiever. De buurt is eigenaar van de zichtbare en duurzame verbindingen die wij helpen om tot stand en tot bloei te komen.

Buurt & Bewoner

Buurtontwikkeling is er voor de buurt en de bewoner. De essentie van buurtontwikkeling is het versterken van het sociale weefsel in de buurt. Dit doen we door burger- en buurtkracht in het sociale domein te stimuleren en te faciliteren, onder andere door het ter beschikking stellen van onze locaties en de kennis van onze medewerkers. Wij faciliteren vrijwillige inzet. Onze medewerkers fungeren als aanjager, verbindingsofficier of ondersteuner. Buurtbewoners zelf zijn de trekkers en de eigenaren van bijvoorbeeld buurt- en bewonersinitiatieven.

Hulp & Advies

ABC Alliantie Maatschappelijke dienstverlening en Schulddienstverlening is een organisatie voor hulp en advies en richt zich als vangnet op de bewoners van Amsterdam West bij wie het (tijdelijk) tegen zit. Dit doen wij door de talenten en vaardigheden van ‘hulpvragers’ centraal te zetten zodat de bewoners zelf zo veel mogelijk de regie over het eigen leven houden en waar nodig weer opbouwen. We doen dat collectief waar dat kan en individueel waar dat moet, zo veel mogelijk vraaggericht. Hierbij werken we nauw samen met onze partners in de wijk. Onze dienstverlening kenmerkt zich door: vakmanschap; betrokkenheid; betrouwbaarheid.

Zorg & Ondersteuning

Juiste zorg en ondersteuning is maatwerk, passend bij de persoonlijke situatie van degene die hulp vraagt. Dit betekent dat we eerst kijken wat iemand zelf wil en kan en op welk gebied er precies hulp wordt gevraagd. Deze aanpak en manier van organiseren noemen wij Wijkzorg. Het is de start voor een advies of hulpaanbod op maat. We staan open voor alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder. In één of meer gesprekken wordt samen gekeken naar het netwerk dat iemand heeft, welke zorg en/of ondersteuning is nodig en of we dat kunnen oplossen in de wijk, bijvoorbeeld door activiteiten en/of vrijwilligers in te zetten. We kijken ook wat de regelingen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor iemand kunnen betekenen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Onderdeel van Combiwel

ABC Alliantie maakt deel uit van Combiwel. Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schuldhulpverlening, maatschappelijke dienstverlening en sociaal maatschappelijk werk. www.combiwel.nl

  Meld je aan voor de nieuwsbrief. Mis niets!
MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Alles weten over de activiteiten uit jouw buurt? Meld je dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van ABC Alliantie Welzijn en mis niets!

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met je gegevens om en delen wij deze niet.
×