Ben jij Mantelzorger?

Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Je bent mantelzorger als je langdurig onbetaald zorg verleent aan een naaste die een beperking heeft of langdurig lichamelijk of psychisch ziek is. Je helpt op vele manieren; praktisch en ook emotioneel. Maar wordt het jou soms wel eens teveel en kun je steun en advies gebruiken?

Mantelzorgondersteuning in Amsterdam West

Als je behoefte hebt aan mantelzorgondersteuning, dan is er voor jou als inwoner van stadsdeel West een uitgebreid aanbod. De ondersteuning wordt verzorgd door onder andere de mantelzorgfunctionarissen van de Sociale Wijkteams van ABC Alliantie. In jouw eigen buurt kun je bij ieder Sociaal Wijkteam ondersteuning krijgen bij specifieke vragen over wonen, zorg, welzijn, arbeid en inkomen, enz. Ook als je zorgt voor een bewoner van Stadsdeel West kun je bij ons terecht!

Informatie, advies, emotionele ondersteuning en voorzieningen

Inloopspreekuren West:

Mantelzorgers Bos & Lommer-De Boeg

Huis van de Buurt De Boeg
Hoofdweg 495
1055 SC Amsterdam

Inloopspreekuur voor mantelzorgers 
Iedere dinsdag van 14.00 uur tot 15.00 uur in

Contactgroep Bos & Lommer-De Boeg

Huis van de Buurt De Boeg
Hoofdweg 495
1055 SC Amsterdam

Mantelzorg contactgroep 
Iedere 1e maandagochtend van de maand van 9.30 tot 11.30 uur.

De Baarsjes- De Tagerijn

De Tagerijn
Balboastraat 18
1057 VW Amsterdam

Inloopspreekuur voor mantelzorgers
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Oud-West- De Klinker

Huis van de Buurt de Klinker
Borgerstraat 45
1053 PB Amsterdam

Inloopspreekuur voor mantelzorgers
Iedere donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Westerpark- de Koperen Knoop

De Koperen Knoop
van Limburg Stirumstraat 119
1051 BA Amsterdam

Inloopspreekuur voor mantelzorgers
Iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Westerpark- De Horizon

De Horizon
Hembrugstraat 156
1013 XC Amsterdam

Iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in

Lotgenotencontact: mogelijkheden

Er zijn in stadsdeel West diverse actieve, betrokken bewoners en vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen. ‘Voor je Buurt voor Elkaar’ is een netwerk in West waarin veel van deze initiatieven samenwerken. De verschillende initiatieven voorzien in lotgenotencontact, een luisterend oor (in eigen taal) of praktische ondersteuning.

Wil je informatie over de diverse projecten of wil je weten hoe je in contact kunt komen met deze actieve bewoners en vrijwilligers? Kijk op de Facebook of website van Voor je Buurt Voor Elkaar. Of neem contact op met een van de mantelzorgfunctionarissen.

Lotgenotencontact voor Turkse mantelzorgers

Elke eerste vrijdag van de maand vinden het lotgenotencontact van 9:00 uur tot 11:00 uur plaats. We gaan dan samen ontbijten (zelf meenemen) en vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Safiye Ozturk in de Tagerijn
tel: 06 – 575 967 41
mail: s.ozturk@abc-west.nl

Lotgenotencontact mantelzorgers volwassen kind met autisme

Elke eerste dinsdag van de maand is er een lotgenotencontact voor de mantelzorgers die zorgen voor een volwassen kind met autisme. Je bent van harte welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Tagerijn, Balboastraat 18.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Safiye Ozturk in de Tagerijn
tel: 06 – 575 967 41
mail: s.ozturk@abc-west.nl

Contact met mantelzorgfunctionarissen

De Baarsjes – De Tagerijn
Balboastraat 18
1057 VW Amsterdam
contactpersoon: Safiye Ozturk
e: s.ozturk@abc-west.nl
contactpersoon: Nadia Ben Masoud (donderdag & vrijdag)
e: n.benmasoud@abc-west.nl
t: 020 618 49 52

Oud-West – De Klinker
Borgerstraat 45
1053 PB Amsterdam
contactpersoon: Marloes Vermeulen
e: m.vermeulen@abc-west.nl
t: 020 6838542

Bos & Lommer – Mansveltschool
Karel Doormanstraat 125
1055 VE Amsterdam
contactpersoon: Nadia Ben Masoud (aanwezig maandag)
e: n.benmasoud@abc-west.nl
t: 020 686 14 00

Mantelzorgsalon, cursussen & trainingen

Er worden in 2017 speciale mantelzorgsalons georganiseerd op verschillende locaties in West. Deze bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van ontspanningsactiviteiten, lotgenotencontact en informatie en worden verspreid door het hele stadsdeel aangeboden. Een aantal bijeenkomsten vindt plaats in de avonduren speciaal voor werkende mantelzorgers. De bijeenkomsten worden op Facebook en de website van de ABC Alliantie aangekondigd. Houdt deze website in de gaten voor datum en tijdstip.

In de loop van dit jaar wordt een aantal cursussen en trainingen voor jou georganiseerd. Onderwerpen worden in overleg met de mantelzorgers bepaald.

Dementie & Alzheimercafé

Jij zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor jou?

Alzheimercafé

Iedere vierde woensdag van de maand opent het Alzheimer café West haar deuren en kunnen mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden en hulpverleners terecht voor uitwisseling en informatie. Vanaf 18.30 ben je welkom om voor 3 euro soep en een broodje mee te eten, en om 19.00 uur voor een kop koffie of thee. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Dit alles vindt plaats in Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45,  t. (020) 683 85 42

Woon jij in Westerpark, dan is er de Mantelzorg en Dementie bijeenkomst in De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119, t:(020) 303 50 08

Verdere informatie vind je bij Stichting Mantelzorg en dementie:
http://www.stichtingmantelzorgendementie.nl

Inloopspreekuur Mantelzorg & Dementie

Iedere dinsdag is er van 09.00 tot 11.00 een spreekuur voor deelnemers, mantelzorgers of andere betrokkenen.
Er kan ook op een ander moment een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek.
Locatie Cliffordstraat 36
Telefonisch contact is ook mogelijk via t: 06-81088595

JONGE MANTELZORGERS

De week van de Jonge Mantelzorger in West van 4 t/m 10 juni 2018
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek is of een beperking heeft of verslaafd is. Op verschillende plekken in de stad zijn er activiteiten voor jonge mantelzorgers.

In Amsterdam-West sluiten we zaterdag 9 juni de week af met een festival in 4 wijken. Naast  muziek, live optredens en snacks wordt de film “Niet meer alleen” gedraaid.

Bekijk hierboven vast de Video Clip van “niet meer alleen” gemaakt voor en door jonge mantelzorgers

Ga voor meer informatie naar website ‘Ik zorg ook voor mezelf’ van de gemeente Amsterdam

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?

THUISVRIJWILLIGERS

Ben je mantelzorger? En heb je naast de zorg voor je dierbare ook moeite met je administratie en minder mogelijkheid om van huis te gaan? Dan heb je bij ons voorrang in het zoeken naar een passende ondersteuning. Voor mantelzorgers kennen we ook de service dat een gespecialiseerde vrijwilliger of sociaal raadsvrouw bij je thuis kan helpen met bijvoorbeeld belastingzaken of inkomensvoorzieningen.
Uitzondering voor PGB administratie. Hiervoor moet je bij het zorgkantoor zijn of een ondersteuningsorganisatie als Per Saldo. Meer info vind je op www.pgb.nl

MEZZO, belangenbehartiging mantelzorgers

Voor allerlei vragen kun je ook terecht bij de Mezzo Mantelzorglijn: 0900 – 20 20 496, mantelzorglijn@mezzo.nl en www.mezzo.nl

OVERZICHT MANTELZORGINITIATIEVEN

Bekijk alle activiteiten op deze poster