Ben jij Mantelzorger?

Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Je bent mantelzorger als je langdurig onbetaald zorg verleent aan een naaste die een beperking heeft of langdurig lichamelijk of psychisch ziek is. Je helpt op vele manieren; praktisch en ook emotioneel. Maar wordt het jou soms wel eens teveel en kun je steun en advies gebruiken?

Mantelzorgondersteuning in Amsterdam West

Als je behoefte hebt aan mantelzorgondersteuning, dan is er voor jou als inwoner van stadsdeel West een uitgebreid aanbod. De ondersteuning wordt verzorgd door onder andere de mantelzorgconsulenten van de Sociale Wijkteams van ABC Alliantie. In jouw eigen buurt kun je bij ieder Sociaal Wijkteam ondersteuning krijgen bij specifieke vragen over wonen, zorg, welzijn, arbeid en inkomen, enz. Ook als je zorgt voor een bewoner van Stadsdeel West kun je bij ons terecht!

Informatie, advies, emotionele ondersteuning en voorzieningen

Inloopspreekuren Amsterdam West:

De Baarsjes – De Tagerijn

Balboastraat 18
1057 VW Amsterdam
t: (020) 618 49 52
e: tagerijn@abc-west.nl

Inloopspreekuur voor mantelzorgers
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Oud-West – De Klinker

Borgerstraat 45
1053 PB Amsterdam
t. (020) 683 85 42
klinker@abc-west.nl

Inloopspreekuur voor mantelzorgers
Iedere donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Westerpark – De Koperen Knoop

Van Limburg Stirumstraat 119
1051 BA Amsterdam
t: 020 303 5008
e: koperenknoop@abc-west.nl

Inloopspreekuur voor mantelzorgers
Iedere woensdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Lotgenotencontact: mogelijkheden

Er zijn in stadsdeel West diverse actieve, betrokken bewoners en vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen. ‘Voor je Buurt voor Elkaar’ is een netwerk in West waarin veel van deze initiatieven samenwerken. De verschillende initiatieven voorzien in lotgenotencontact, een luisterend oor (in eigen taal) of praktische ondersteuning.

Wil je informatie over de diverse projecten of wil je weten hoe je in contact kunt komen met deze actieve bewoners en vrijwilligers? Kijk op de Facebook of website van Voor je Buurt Voor Elkaar. Of neem contact op met een van de mantelzorgfunctionarissen.

Lotgenotencontact voor Turkse mantelzorgers

Elke eerste vrijdag van de maand vinden het lotgenotencontact van 9:00 uur tot 11:00 uur plaats. We gaan dan samen ontbijten (zelf meenemen) en vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Safiye Ozturk in de Tagerijn
tel: 06 – 575 967 41
mail: s.ozturk@abc-west.nl

Lotgenotencontact mantelzorgers volwassen kind met autisme

Elke eerste dinsdag van de maand is er een lotgenotencontact voor de mantelzorgers die zorgen voor een volwassen kind met autisme. Je bent van harte welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Tagerijn, Balboastraat 18.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Safiye Ozturk in de Tagerijn
tel: 06 – 575 967 41
mail: s.ozturk@abc-west.nl

Contact met mantelzorgfunctionarissen

De Baarsjes – De Tagerijn
Balboastraat 18
1057 VW Amsterdam
contactpersoon: Safiye Ozturk
e: s.ozturk@abc-west.nl
contactpersoon: Nadia Ben Masoud (donderdag & vrijdag)
e: n.benmasoud@abc-west.nl
t: 020 618 49 52

Oud-West – De Klinker
Borgerstraat 45
1053 PB Amsterdam
contactpersoon: Marloes Vermeulen
e: m.vermeulen@abc-west.nl
t: 020 6838542

Bos & Lommer – Mansveltschool
Karel Doormanstraat 125
1055 VE Amsterdam
contactpersoon: Nadia Ben Masoud (aanwezig maandag)
e: n.benmasoud@abc-west.nl
t: 020 686 14 00

Mantelzorgsalon, cursussen & trainingen

In het najaar van 2018 wordt in buurthuis De Klinker het Mantelzorg Café georganiseerd. Een speciaal café voor mantelzorgers die meer informatie willen over ondersteuning of in contact willen komen met andere mantelzorgers. Kijk op de flyer voor meer informatie over de data en tijdstippen.

Mantelzorgcafe

Dementie & Alzheimercafé

Jij zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor jou?

Kijk hieronder voor de alzheimercafé’s of algemene mantelzorginloopspreekuren.

Oud-West – De Klinker

Borgerstraat 45
1053 PB Amsterdam
t. (020) 683 85 42
klinker@abc-west.nl

Alzheimer café West
Iedere vierde woensdag van de maand van 18.30 tot 21.30 uur.

Voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden en hulpverleners. Kom langs voor uitwisseling van ervaringen en het ontvangen van informatie. Je bent welkom vanaf 18:30 om voor €3,- een kop soep met een broodje mee te eten. Of kom vanaf 19.00 uur voor een kop koffie of thee.

Inloopspreekuur Mantelzorg & Dementie

Cliffordstraat 36
1051 GS Amsterdam
t: 06-810 885 95

Inloopspreekuur voor deelnemers, mantelzorgers of andere betrokkenen.
Elke dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

Verdere informatie vind je bij Stichting Mantelzorg en dementie:
http://www.stichtingmantelzorgendementie.nl

HET MANTELZORG CAFE

In het najaar vindt op elke derde donderdag van de maand tussen 17:00 en 19:00 uur het Mantelzorg Café plaats. Een ontmoetingsplek voor mantelzorgers die op zoek zijn naar meer informatie over mantelzorg of ervaringen willen uitwisselen met andere mantelzorgers.

Aanmelden van te voren is niet nodig. Je bent van harte welkom in Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45. Het eerste Mantelzorg Café is op donderdag 20 september.

Kijk voor meer informatie op de poster_mantelzorgcafe of op de website sag-amsterdam.nl/mantelzorgcafe

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wegwijzer voor mantelzorgers

Bied je ondersteuning of zorg aan een ouder, partner, kind, vriend of buur die een beperking heeft of chronisch ziek is? En woon jij of diegene voor wie je zorgt in Amsterdam West? Klik hier voor de Mantelzorg wegwijzer en kijk welke instanties jou ondersteuning kunnen bieden.

THUISVRIJWILLIGERS

Ben je mantelzorger? En heb je naast de zorg voor je dierbare ook moeite met je administratie en minder mogelijkheid om van huis te gaan? Dan heb je bij ons voorrang in het zoeken naar een passende ondersteuning. Voor mantelzorgers kennen we ook de service dat een gespecialiseerde vrijwilliger of sociaal raadsvrouw bij je thuis kan helpen met bijvoorbeeld belastingzaken of inkomensvoorzieningen.
Uitzondering voor PGB administratie. Hiervoor moet je bij het zorgkantoor zijn of een ondersteuningsorganisatie als Per Saldo. Meer info vind je op www.pgb.nl

MEZZO, belangenbehartiging mantelzorgers

Voor allerlei vragen kun je ook terecht bij de Mezzo Mantelzorglijn: 0900 – 20 20 496, mantelzorglijn@mezzo.nl en www.mezzo.nl

  Meld je aan voor de nieuwsbrief. Mis niets!
MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Alles weten over de activiteiten uit jouw buurt? Meld je dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van ABC Alliantie Welzijn en mis niets!

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met je gegevens om en delen wij deze niet.
×