Wil jij je aanmelden bij Maatschappelijke Dienstverlening? Vanaf 14 januari bereik je ons via de volgende centrale gegevens:
Telefoon: 020 6184952
E-mail: aanmelding.amw@combiwel.nl 

Soms weet je even niet meer hoe je verder kan. Je ziet geen oplossingen meer en weet niet zeker of die er nog wel zijn. En ook in je omgeving zijn niet altijd vrienden of familie aanwezig, die je verder kunnen helpen. Op dat moment kan een maatschappelijk werker met je meedenken en je ondersteunen.

Die steun kan even nodig zijn. En lost soms op korte termijn iets samen met jou op. Maar de ondersteuning door de Maatschappelijk werker is er vooral  op gericht om vertrouwen in eigen kwaliteiten en eigen kracht terug te vinden. Zodat je bij een volgende keer, zelf problemen weet op te lossen of te voorkomen.

Sociale contacten/sociaal netwerk

sociale contacten vrolijke mensen aan een tafel

Sociale contacten begint met het ontmoeten van mensen. Zingeving, interesse en activiteiten helpen allemaal om deze contacten uit te breiden. Soms vallen contacten weg. Of voel jij je door je netwerk niet begrepen. Of je wilt ze niet belasten. Ziekte, verlies van werk of financiële problemen kunnen ook veel effect op je netwerk hebben. Het maatschappelijk werk kan je adviseren en ondersteunen hiermee om te gaan. Of om je netwerk uit te breiden. Er zijn in de wijk diverse initiatieven.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden. Je kan hier zelf contact mee opnemen of dit zo nodig samen met een maatschappelijk werker doen.

Je kunt meer

Op www.jekuntmeer.nl kun je mogelijkheden vinden om te leren, werken, doen en hulp te vragen of te bieden.

Buurtkamers

Amsterdam West kent verschillende buurtkamers waar bewoners samenkomen om diverse activiteiten samen te doen. Voor en met elkaar.

Buurtmaatjes

Vrijwilligers en ontmoetingsplekken voor buurtgenoten, met en zonder psychische problemen die samen iets willen ondernemen.

Vriendenkringen Amsterdam West

De plek waar je andere mensen kan ontmoeten en vriendenkringen kan opbouwen. Als je dit lastig vindt, helpen ze je graag op weg!
www.vriendenkringenamsterdam.nl

Roze buurtgroepen

Is een netwerk voor roze nabuurschap voor alle 50+ LHBTQIers in Amsterdam
www.rozestadsdorp.amsterdam

Relaties

Soms kan je vastlopen in relaties en heb je even een onafhankelijke, objectieve partner nodig bij wie jij je hart kunt luchten. En met wie je zaken op een rijtje zet. Zo kan het zijn dat je niet weet hoe je conflicten moet hanteren. Relaties kunnen ook tot ongezonde situaties leiden. Het maatschappelijk werk kan je begeleiden in het maken van lastige afwegingen. Het maatschappelijk werk biedt ook trainingen om weerbaarheid te vergroten of beter om te leren gaan met stress. Zo hebben we de trainingen:

Sterk: Voor vrouwen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag en beter voor zichzelf willen opkomen. In samenwerking met de Blijfgroep.

Opkomen voor jezelf: Voor mensen die willen leren om beter voor zichzelf op te komen, en zich meer op hun gemak willen voelen bij andere mensen. In 8 bijeenkomsten.

Omgaan met stress: Met stress leren omgaan in 4 bijeenkomsten. Voor iedereen van 18 jaar en ouder. In samenwerking met PuntP.

Eenzaamheid, nader beschouwd: Het doel van deze informatie bijeenkomst is om inzicht te krijgen in het thema eenzaamheid, en is bedoeld voor alle geïnteresseerde buurtbewoners.

Gezondheid

gezondheid man aan tafel met koffie en de krant

Heb jij blijvende gezondheidsbeperkingen? En zoek je passende ondersteuning? Of wil je ook zo lang mogelijk zelfstandig en gezond ouder worden? Maatschappelijk werk geeft advies, ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg en andere levensgebieden zoals huisvesting en financiën. We werken hierin nauw samen met verschillende organisaties. Soms is het ook goed om anderen te ontmoeten voor herkenning, troost of steun.

Voorbeelden van het aanbod met gezondheidsthema’s

Wandelgroep

Voor iedereen, met of zonder beperking. Wandelen is gezond, en het is een moment om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Na afloop is er koffie of thee.

Meer informatie vind je in onze activiteitenkalender

Slaapgroep

In 4 bijeenkomsten leer je inzicht krijgen in slaap en slapeloosheid. Ook krijg je tips over hoe je de slaap kunt verbeteren. In samenwerking met PuntP.

Meer informatie vind je in onze activiteitenkalender

Beweegprogramma voor ouderen

Op verschillende locaties is er keuze uit meerdere beweegprogramma’s in de wijk. Kom langs voor meer informatie.

Meer bewegen voor ouderen

Meer informatie vind je in onze activiteitenkalender

Omgaan met stress

Met stress leren omgaan in 4 bijeenkomsten. Voor iedereen van 18 jaar en ouder. In samenwerking met PuntP.

Meer informatie vind je in onze activiteitenkalender

Welzijn op recept

Op verwijzing van de huisarts of andere zorgverleners kun je in contact komen met een welzijnscoach. Deze coach is goed bekend met de activiteiten in de buurt en denkt met jouw wensen mee. De activiteiten zijn onderverdeeld in zes welzijnsarrangementen:

  • Lichaam en Geest
  • Bewegen met Plezier
  • Kunst en Cultuur
  • Smakelijke Ontmoetingen
  • Smakelijke Ontmoetingen
  • Ontdekken en Doen
  • De Kracht van de Natuur

Ga voor meer informatie naar Welzijn op recept

Wijkzorg

Samen met jou wordt gekeken welke zorg en ondersteuning in de wijk je kan helpen. Organisaties werken daarbij samen voor maatwerk.

Meer informatie vind je onder Wijkzorg

Ondersteuning bij administratie

Heb jij moeite om overzicht te houden op jouw administratie? Vind je het moeilijk om hoofd- en bijzaken te scheiden? We bieden op maat ondersteuning.

Heb je een korte vraag? Bezoek dan een van de inloopspreekuren. Klik hier voor meer informatie

Heb je vaker een korte vraag? Dan heb je misschien langdurig moeite om orde en overzicht te houden. Dan kunnen we je beter helpen via de administratiesalon. Meld je aan via de contactadressen of via de inloop. Dan heb je een aanmeldingsgesprek met een medewerker die met jou een plan maakt hoe je weer grip kunt krijgen op je administratie. Ook kunnen wij betrokkenen in je omgeving instrueren en coachen je hierbij te helpen.

Lukt het niet om naar een administratiesalon te komen en ontbreekt het netwerk, dan gaan we met jou op zoek naar een vrijwilliger die regelmatig bij je thuis komt om orde en overzicht op administratie te houden. Zolang er geen vrijwilliger is maakt de medewerker afspraken voor huisbezoek.

Zijn er meerdere vraagstukken naast de administratie dan maakt de medewerker met jou een intensiever plan.

Ben je mantelzorger? En heb je naast de zorg voor je dierbare ook moeite met je administratie en minder mogelijkheid om van huis te gaan? Dan heb je bij ons voorrang in het zoeken naar een passende ondersteuning. Klik hier voor meer informatie

CONTACT

Neem voor meer informatie of antwoord op je vragen contact met ons op

WIST JE DAT …

… de administratiesalon meer is dan hulp bij administratie?
Bij een administratiesalon ontmoet je andere bewoners met dezelfde vraag en ontdek je dat je echt niet de enige bent. En je kunt van elkaar ook tips en trucs leren: Erg stimulerend!

  Meld je aan voor de nieuwsbrief. Mis niets!
MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Alles weten over de activiteiten uit jouw buurt? Meld je dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van ABC Alliantie Welzijn en mis niets!

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met je gegevens om en delen wij deze niet.
×